Sabtu, 29 September 2007

Penjara Sebagai Tarbiyyah Buat Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah

Mengikut al-Qunuji, Ibn Qayyim al-Jawziyyah mula berguru kepada Ibn Taymiyyah semenjak tahun 712 H[1], iaitu pada ketika beliau berumur kira-kira 21 tahun, kemudian berterusan sehingga Ibn Taymiyyah meninggal dunia pada tahun 728 H[2], iaitu ketika beliau berumur 37 tahun. Dengan ini, menunjukkan bahawa Ibn Qayyim al-Jawziyyah telah berguru kepada Ibn Taymiyyah selama kira-kira 16 tahun.

Sehubungan dengan ini, Ibn Kathir menjelaskan bahawa pada hari Sabtu pertengahan bulan Sya‘ban tahun 726 H, ramai pengikut Ibn Taymiyyah termasuk Ibn Qayyim al-Jawziyyah ditangkap dan dimasukkan ke penjara Damsyik[3]. Sementara itu, Ibn Taymiyyah sendiri telah ditangkap dan dimasukkan ke penjara Damsyik pada hari Isnin, 16 Sya‘ban tahun 726 H[4]. Dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah hanya dibebaskan dari penjara Damsyik selepas kematian Ibn Taymiyyah pada tahun 728 H[5].

Dari peristiwa penangkapan Ibn Qayyim al-Jawziyyah dan Ibn Taymiyyah tersebut, ada beberapa perkara yang dapat dianalisa dan diketengahkan, antaranya ialah:

a) Pertama
Dengan penangkapan Ibn Qayyim al-Jawziyyah dan Ibn Taymiyyah, menunjukkan bahawa pemerintah berpendapat mereka adalah orang-orang yang bahaya. Penangkapan dan penahanan tersebut sekurang-kurangnya memberi gambaran bahawa mereka berdua adalah berupaya mempengaruhi orang awam sehingga boleh membahayakan kedudukan kerajaan.

Pandangan dan penilaian pemerintah terhadap Ibn Qayyim al-Jawziyyah dan Ibn Taymiyyah adalah kerana keadaan pada ketika itu menunjukkan bahawa pemikiran orang awam sedang diselubungi oleh ketaksuban dan ketaqlidan yang membuta tuli[6]. Apa yang di takuti oleh pemerintah termasuk musuh-musuh Ibn Taymiyyah ialah andainya Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah dibiarkan bebas, keadaan ketaksuban dan ketaqlidan yang membuta tuli itu akan membawa kepada mata hati dan akal fikiran yang terbuka. Maka, sudah tentu keadaan demikian akan menyebabkan kedudukan pemerintah tergugat.

b) Kedua
Suasana penjara yang tidak kelam kabut dengan sifat dan ragam manusia, sekurang-kurangnya memberi peluang kepada Ibn Qayyim untuk mempelajari dan mendalami segala ilmu pengetahuan yang ada pada Ibn Taymiyyah. Suasana sebegini, nyata sukar ditemui oleh orang-orang seperti Ibn Taymiyyah dan juga Ibn Qayyim yang sentiasa berjuang untuk menegakkan kebenaran dan kemurnian Islam. Oleh sebab itu, Ibn Taymiyyah apabila diberitahu kepadanya pada hari Rabu 16 Sya‘ban tahun 726 H, bahawa beliau akan ditangkap dan akan dimasukkan pada hari tersebut ke penjara Damsyik, beliau merasa gembira dan senang hati[7], malah beliau berkata :
“ Memang aku sudah bersedia untuk tujuan tersebut (untuk dipenjarakan )[8].


Begitu juga Ibn Qayyim, suasana penjara telah memberikan peluang kepada beliau untuk mendapatkan ketenangan dan kemantapan jiwa yang sebenar-benarnya.[9]

c) Ketiga
Suasana penjara yang dihadapi memberi peluang kepada Ibn Qayyim untuk mendekati, meneliti dan menilai watak dan kewibawaan gurunya iaitu Ibn Taymiyyah. Beliau dapat melihat bagaimana gurunya menghabiskan saki-baki umurnya yang penuh dengan perjuangan, yang tidak kenal penat. Bahkan, beliau juga dapat menyaksikan bagaimana gurunya membahagikan waktu di antara beribadat kepada Allah dan untuk membaca serta menulis. Malah, beliau juga melihat bagaimana hak gurunya untuk membaca dan menulis dirampas dengan sewenang-wenangnya[10].

Sementara itu, beliau juga melihat bagaimana pada hari Isnin, 9 Jamadil Akhir tahun 728 H, semua harta benda Ibn Taymiyyah yang berbentuk kitab-kitab, kertas-kertas, dakwat dan pena dirampas dari Ibn Taymiyyah dan dibawa keluar dari penjara Damsyik[11]. Dalam keadaan yang sebegitu buruk, Ibn Taymiyyah masih mampu berkata :
“ Aku sekarang berada dalam nikmat yang sesungguhnya amat besar yang tidak terhingga dan tidak terkira”[12].

Kata-kata gurunya itu meresap ke dalam jiwanya, dan beliau dapat merasakan betapa gagah dan mantap jiwanya, serta semangat dan keimanannya yang semakin tinggi. Sekurang-kurangnya ini memberikan suatu rangsangan dan dorongan kepada beliau bagi meneruskan cita-cita dan matlamat mereka untuk membasmi ketaksuban dan ketaqlidan umat Islam.

Ternyata, ketiga-tiga perkara yang tersebut diatas membentuk suatu perhubungan yang dapat membentuk gaya dan sikap saling bantu-membantu, teguh-meneguh dalam menempuh segala beban perjuangan yang sehaluan antara mereka berdua selaku seorang murid dan seorang guru. Kesanggupan Ibn Qayyim untuk sentiasa berada di samping gurunya, sama ada pada waktu kesusahan atau pada waktu kesenangan dan kesediaannya di samping gurunya dalam menghadapi pelbagai rintangan, telah memberikan suatu keberkatan kepada kehidupan beliau[13]. Keberkatan itu secara kasar dapat dilihat apabila beliau mampu menghasilkan kira-kira 60 buah kitab semasa hayatnya.

2.9.2 Hubungan di antara seorang tokoh Ilmuan dengan seorang tokoh Ilmuan lain.

Walaupun hubungan di antara Ibn Qayyim dengan Ibn Taymiyyah sama ada semasa di luar penjara atau dalam penjara lebih banyak bersifat hubungan di antara seorang murid dengan seorang guru, namun di sebalik hubungan tersebut, tersirat suatu hubungan di antara seorang tokoh ilmuan dengan seorang tokoh ilmuan yang lain. Ini kerana mengikut Syarf al-Din, Ibn Qayyim tidak secara mutlak menerima semua pendapat gurunya dan tidak pula menolak kesemuanya.

Di antara Ibn Qayyim dengan Ibn Taymiyyah, wujud perbezaan watak keperibadian masing-masing. Ibn Taymiyyah bersifat ‘pemberontak’ kerana pendapat-pendapat yang dikeluarkannya sentiasa spontan dan jitu tanpa tunggu dan lihat terlebih dahulu. Manakala Ibn Qayyim pula berwatak tenang. Dengan ketenangan ini, beliau dapat meneliti dan menilai segala pendapat gurunya. Walau bagaimanapun, banyak pendapat gurunya yang diungkapkan kembali dalam karya-karya beliau seperti Madarij al-Salikin, Zad al-Ma‘ad dan Miftah Dar al-Sa‘adah.

Sesungguhnya di antara Ibn Qayyim dan Ibn Taymiyyah wujud suatu hubungan yang saling lengkap-melengkapi di antara satu dengan yang lain. Masing-masing ada mempunyai gaya dan sikap peribadi tersendiri, tetapi menuju ke arah yang satu ; iaitu mempertahankan kebenaran dan kemurnian Islam.

[1] al-Qunuji (1963), op.cit., h. 420.
[2] Ibid.
[3] Ibn Kathir (1994), op.cit., j.13-14, h. 123.
[4] Ibid.
[5] al-Qunuji (1963), op.cit., h. 420.
[6] Syarf al-Din (Dr.) (1967), op.cit., hlm. 103-104.
[7] Ibn Kathir (1994), op.cit., j. 13-14, h. 123.
[8] Ibid.
[9] al-Qunuji (1963), op.cit., h. 417.
[10] Ibn Kathir, op.cit, j. 13-14, h. 134.
[11] Ibid.
[12] Abi Abd ‘Allah Muhammad Ibn ‘Abd. al-Hadi (1938) ( tahqiq) Muhammad Al-Faqr, al-‘Uqud al-Durriyyah, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 367.
[13] al-Qunuji (1963), op.cit., hlm. 420.

Tiada ulasan:

Site Meter

Web Counter

Diskusi Santai


Ukhuwwah.Com

Bacalah dengan mata hati

Pesan seorang wali Allah bernama Sayid Ahmad al-Badawi r.a: Seseorang yang benar-benar dalam syariat ada 12 belas tandanya : 1) Benar-benar kenali Allah 2)Benar-benar jaga perintah Allah 3)Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah saw 4)Selalu berwudhu' 5)Redha menerima qadha dan qadar Allah 6)Yakin dengan janji Allah 7)Putus harapan dari semua apa yang di tangan makhluk 8)Tabah dan sabar menanggung derita dan gangguan 9)Rajin dalam beribadah 10)Kasih dan sayang kepada semua makhluk Allah 11)Tawadhu kepada yang lebih tua atau muda 12)Sedar syaitan musuh utama

Globetrackr

Histats.com

Mengenai Saya

Your attitude determine your altitude