Jumaat, 21 September 2007

Ghulam al-Dakwah (Iman dan Harakah)- Bhgn 4

Huraian Potongan Hadis {4}

“Setiap kali ghulam mendatangi ahli sihir, dia akan melalui rahib dan bertemu dengannya. Apabila dia mendatangi ahli sihir maka dia dipukul. Lalu dia mengadu perkara tersebut kepada rahib. Rahib menjawab; Apabila kamu takut kepada ahli sihir, maka katakanlah; Keluargaku menyebabkan aku terlewat. Apabila kamu takut kepada keluargamu, maka jawablah; Ahli sihir menyebabkan aku pulang lewat. (Riwayat Muslim)

Dalam riwayat Tarmizi;

“...Apabila dia mendatangi ahli sihir, dia dipukul. Ahli sihir bertanya; ‘Apakah yang menghalangmu sehingga menyebabkan kamu terlewat.” Apabila dia pulang ke pangkuan keluarganya, mereka memukulnya. Mereka bertanya; “Apakah yang menghalangmu sehingga menyebabkan kamu pulang lewat.”

1) Mad’u hendaklah bersabar ketika menuntut ilmu, bersabar lantaran panjangnya tempoh tarbiah, bersungguh-sungguh dan sanggup bersusah payah, sentiasa mendampingi mereka yang sepatutnya didampingi sebagaimana yang dilakukan oleh ghulam terhadap rahib. Dia telah beijumpa dengan rahib sebanyak dua kali sehari yang menyebabkan kelewatannya. Abu Umamah al-Bahili meriwayatkan hadis daripada Rasulullah (s.a.w.), baginda bersabda: ‘Barangsiapa yang membesar dalam keadaan menuntut ilmu dan beribadah sehingga dewasa, dan dia tetap dalam keadaan yang sama, Allah menulis untuknya pahala tujuh puluh orang yang benar (siddiq)”.

Ibnu Abdul al-Birr berkata: Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami bahawa Ibnu Abbas telah berkata: “Ketika Rasulullah (s.a.w.) wafat, aku masih muda. Aku berkata kepada seorang pemuda Ansar; Wahai fulan, marilah bersamaku. Kita bertanya para sahabat Rasulullah dan kita belajar daripada mereka. Mereka masih ramai.” Dia menjawab; “Pelik sungguh kamu ini wahai Ibnu Abbas, Apakah kamu berpandangan bahawa orang ramai akan mendatangi kamu sedangkan di atas muka bumi ini terdapat para sahabat Rasulullah sepertimana yang kamu lihat.” Ibnu Abbas berkata: “Aku tidak pedulikan kata-katanya itu. Aku tetap dengan pendirianku dan mengambil ilmu daripada seorang sahabat selepas seorang. Pada suatu hari, aku mendatangi seorang sahabat yang meriwayatkan hadis. Aku mendapat tahu bahawa beliau mendengarnya danpada Rasulullah. Maka aku berbantalkan serbanku di muka pintu rumahnya. Angin pula menerbangkan debu-debu ke mukaku sehinggalah beliau keluar. Apabila beliau keluar, beliau berkata; Wahai sepupu Rasulullah, kenapa kamu melakukan perkara ini? Aku menjawab; Aku mendapat tahu bahawa anda ada meriwayatkan hadis danipada Rasulullah (s.a.w.). Maka aku mahu mendengarnya daripada anda. Ibnu Abbas menceritakan lagi. Sahabat itu berkata; Mengapa kamu tidak mengutuskan seorang supaya aku datang berjumpa denganmu?. Aku menjawab; Akulah yang sepatutnya datang berjumpa denganmu. Selepas itu, pemuda Ansar berjumpaku. Ketika itu para sahabat telah meninggal dan orang ramai mendatangiku. Beliau berkata; Kamu lebih bijak daripada aku.
Ibnu Abdul al-Birr juga meriwayatkan dengan sanadnya daripada Malik bahawa beliau berkata; “Sesungguhnya ilmu tidak akan dapat dicapai sehinggalah penuntutnya merasai kepahitan kefakiran.” Beliau menyebut kefakiran yang dihadapi oleh Rabiah dalam usahanya menuntut ilmu sehingga ke peringkat beliau menjual kayu atap rumahnya demi menuntut ilmu. Sehingga ke peringkat beliau memakan buah kismis dan buah kurma yang dijumpainya di tempat buangan sampah di Madinah.

Penuntut ilmu juga semestinya ikhlas dan berniat baik dalam menuntut ilmu. Kalau tidak, segala usahanya tidak bermakna bagaikan debu yang berterbangan. Imam Ghazali telah berkata ketika menasihati anak muridnya; “Wahai anak-anakku, berapa banyak malam yang kamu hidupkan dengan mengkaji ilmu dan membaca buku. Kamu menghalang dirimu pada tidur. Aku tidak tahu apakah dorongan yang menyebabkan kamu bertindak dernikian? Sekiranya kerana tujuan duniawi, mencari saki bakinya, mendapatkan habuan di dunia berbangga-bangga terhadap kawan dan taulan, maka celakalah kamu, celakalah kamu. Sekiranya kamu bertujuan untuk menghidupkan syariat Nabi (s.a.w.), memperelokkan akhlak kamu, mendidik nafsu yang sentiasa menyuruh kepada kejahatan, maka beruntunglah kamu, beruntungkh kamu, Benarlah penyair yang berkata;

Mata yang berjaga kerana selain daripadamu adalah sia-sia,
Tangisan mereka bukan kerana kehilanganmu tidak bermakna.

Juga, bagi sesiapa yang ingin mengenali dakwah dan jamaah, maka dia hendaklah bergaul dengan para pendokong pendakwahnya. Dia hendaklah berbincang dan meminta penjelasan daripada mereka sehingga kebenaran jelas kepadanya. Dia tidak sepatutnya berpada dengan cerita-cerita yang didengarinya daripada sebarangan orang, pembawanya pula tidak diketahui benar atau bohong atau, jahil dan sebagainya.Sesungguhnya berusaha untuk mengetahui perkara sebenar dan kebenaran dalam apa-apa masalah adalab diwajibkan oleh syarak kepada setiap individu.

2) Kita dapat perhatikan dalam petikan hadis ini bahawa beberapa kefahaman terhadap tarbiah telah tersebar luas di dalam masyarakat (sekalipun mereka berada dalam kesesatan dan kekufuran). Ahli sihir memukul ghulam kerana kelewatannya dan tidak beriltizam dengan waktu yang ditentukan. Begitu juga dengan keluarga ghulam. Di zaman kita ini juga, kita dapati terdapat beberapa peraturan dan adab-adab umum di negara kafir. Mereka telah menghayatinya, demi kebaikan masyarakat dan negara mereka. Sedangkan kita orang-orang Islam masih jauh untuk melaksanakannya. Ini menyebabkan ramai yang terfitnah termasuklah anak-anak umat Islam.

Menjadi kewajipan kepada semua muslimin (terutamanya golongan daie) mengambil berat semua aspek pentarbiahan akhlak dan tindak-tanduk. Mereka semestinya menganggapnya sebagai bahagian asasi dan salah satu rukun tarbiah. Begitu juga dalam masalah pembinaan peribadi muslim.

3) Pukulan yang diterima oleh ghulam adalah sebahagian daripada ujian dan cubaan. Ia juga merupakan sebabagian daripada bentuk persediaan untuknya. Mad’u semestinya sanggup mengorbankan waktu, tenaga dan harta demi mempelajari dakwah dan tarbiah berdasarkan kefahamannya yang betul. Setiap kali usaha yang dicurahkan lebih besar, maka hasilnya adalah lebih bermakna dan tarbiah adalah lebih mendalam.

Di antara kewajipan daie dan murabbi (selepas mad’u memberi kepercayaannya kepada mereka) ialah merasakan kepada mad’u berdasarkan kepada keadaan dan tabiatnya serta dengan berperingkat bahawa nilai dakwah adalah terlalu mahal. Dia hendaklah mencurahkan tenaga untuk memahaminya dan sanggup menanggung kesusahan kerananya. Kita semestinya tidak merasa kedekut untuk membelanjakan waktu dan segala yang kita miliki apabila dakwah memerlukannya.Kita hendaklah sanggup rnenanggung kepedihan, keperitan dan keletihan dalam memperjuangkannya.

4) Daie yang bercirikan murabbi semestinya membezakan antara aduan yang berbentuk meminta keuzuran dan meninggalkan tanggungjawab dan aduan yang benar-benar ingin menjaga dakwah dan melepasi halangan yang membantutkan kerja dakwah. Kedua-dua bentuk aduan mi tidak dapat dibezakan kecuali oleh daie yang cerdik, berpengalaman dan berfirasat. Mutabaah yang bersungguh-sungguh disertai dengan pergaulan yang mesra dapat membantu daie dalam bertindak dan membuat keputusan. Tanpa semua ini, kadang-kadang mereka yang benar akan dituduh. Ini menyebabkan mereka akan ketinggalan di belakang. Ataupun keuzuran diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai keuzuran. Maka mereka akan berterusan dalam keadaan demikian. Selepas itu mereka tidak lagi bermanfaat untuk dakwah.

5) Sekalipun tekanan dihadapi oleh ghulam hasil pukulan yang dikenakan oleh ahli sihir dan keluarganya disebabkan kelewatannya, dia masih lagi mampu rnenyembunyikan agama barunya yang benar dan hubungannya dengan rahib daripada pengetahuan ramai. Lidahnya tidak sekali-kali menuturkan perkara tersebut walaupun dengan satu perkataan, ataupun bertindak balas secara tidak disedari yang menyebabkan terbongkar sebahagian atau semua yang berlaku. Tidak syak lagi bahawa ini merupakan bukti yang menunjukkan betapa mendalamnya tarbiah yang diberikan oleh rahib kepadanya dan baiknya penerimaan ghulam serta iltizamnya.

Perbuatan sengaja menzahirkan hubungan ini sebelum tiba waktunya yang munasabah (yang dapat merealisasikan maslahah dakwah) akan menyusahkan perlaksanaan apa yang telah dirancang oleh rahib. Tidak syak lagi bahawa rabib telah menyuruh ghulam supaya menyimpan rahsia seperti yang dijelaskan oleh cara menyelesaikan masalah ghulam yang kena pukul dan arahannya supaya ghulam tidak menceritakan mengenainya ketika dia diuji dan diseksa.

6) Kita juga dapat perhatikan bahawa rahib tidak memberhentikan pertemuannya dengan ghulam, atau mengurangkannya kerana bimbangkan kesulitan. Sebaliknya beliau mencari jalan penyelesaian dalam bentuk lain yang tidak memberi kesan terhadap hubungan dakwah dan tarbiah yang sedia terjalin. Daie semestinya tidak merasa tertekan dan memandang remeh ketika menghadapi sebarang suasana (seksaan - kesibukan duniawi - kesibukan kerja-kerja dakwah yang lain...) terhadap pertemuan-pertemuan tarbiah ataupun mencuaikannya. Sebaliknya daie semestinya menyelesaikan masalah tersebut tanpa menggadaikan amalan dan bekalan harian, bekalan pemikiran dan bekalan harakah untuk daie dan mad’u.

Pengajaran Di Sudut Dakwah.

1) Pertemuan di antara rahib dan ghulam berlaku dua kali sehari. Kali pertama ketika dia pergi menemui ahli sihir dan kedua ketika pulang. Kita menganggap bahawa pertemuan pertama adalah untuk mengajar agama kepada ghulam dan kedua adalah untuk menjawab syubhat yang kadang-kadang mempengaruhi ghulam ketika pertemuannya dengan ahli sihir.

Pertemuaan-pertemuan ini memberi pengajaran kepada kita terhadap kepentingan tarbiah tertumpu dan intensif serta hubungan yang mesra untuk sampai kepada kualiti yang diingini. Ia juga memberi pengajaran kepada kita betapa pentingnya memahami suasana yang dihadapi oleh mad’u dan kesan terhadap mereka serta menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

2) Perkara terpenting yang dapat kita pelajari daripada petikan ini ialah bagaimanakah hubungan yang semestinya terjalin di antara mad’u dan daie. Ia merupakan hubungan dua hala.

Pertama: Hubungan mad’u dengan daie.

Mad’u sentiasa diminta supaya menceritakan berkenaan diri dan masalah peribadinya lebih-lebih lagi masalah dakwah kepada daie untuk dia mengetahui suasana-suasana yang dihadapi oleh mad’u dan mengemukakan cara penyelesaian kepada masalah yang dihadapi. Ini juga dapat membantu daie untuk melakukan pergaulan yang sempurna dengannya dan menyempurnakan perjalanan tarbiah bersamanya.

Untuk lebih memahami lagi masalah ini, kita hendaklah menggambarkan apakah yang akan berlaku sekiranya rahib tidak mengetahui masalah yang dihadapi oleh ghulam. Terdapat beberapa kemungkinan,

a) Ghulam akan berbohong disebabkan pukulan yang sentiasa diterimanya. Dia akan mula memutuskan hubungan yang terjalin kerana pukulan yang diterima adalah disebabkan pertemuan-pertemuan yang berlaku dengan rahib yang kadang-kadang terdapat perkara yang tidak dipersetujuinya, sedangkan dia tidak mengetahui perkara yang sebenarnya. Dengan itu hubungan akan menjadi renggang dan lembab, bahkan boleh membawa kepada terputus.

b) Terdapat juga kemungkinan yang lain, iaitu ghulam tersilap dalam tindakannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Maka, ia membawa kepada perkara yang lebih rnerbahaya. Dan berbagai lagi kemungkinan yang mungkin bermain di kepala. Kami sebenarnya tidak bermaksud berlebih-lebih dalam menggambarkan persoalan yang berlaku. Kami juga tidak bermaksud bahawa jika mad’u menyembunyikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan peribadinya daripada pengetahuan daie, maka dia akan terfitnah dan gugur. Apa yang kami maksudkan ialah supaya kita dapat merasai kepentingan hubungan ini.

Sebahagian orang menolak hubungan sebegini di antara daie dan mad’u. Mereka bcrpendapat bahawa hubungan hanya berlaku dalam urusan dakwah sahaja. Daie tidak boleh masuk campur dalam urusan peribadi mad’u. Dengan itu, tiada di sana apa yang dinamakan sebagai kebersamaan dan meminta keizinan dalam perkara penting. Sebab kepada pendapat ini ialah perkara ini akan menjadikan ikhwah sebagai patung yang baik tetapi tidak memiliki keperibadian dan kebebasan berfikir. Yang ada hanyalah ikut buta yang ditolak. Kami menolak pendapat ini dari berbagai sudut;

i) Rasulullah (s.a.w.) yang merupakan murabbi pertama dan contoh ikutan telah memberi tunjuk ajar kepada para sahabat dan mendidik mereka di setiap aspek kehidupan; perkahwinan, talak, kefakiran, pendidikan anak-anak, zihar, buat baik kepada kedua ibubapa, kerja, ukhuwwah, akhlak yang lurus, jihad, takaful, dakwah dan sebagainya. Di antara contoh yang berlaku ialah;

Dalam perkahwinan;

Ma’qal bin Yusar berkata: Seorang lelaki datang berjumpa Rasulullah lalu berkata; “Aku mencintai seorang wanita. yang berketurunan mulia dan berharta tetapi mandul. Apakah aku boleh mengahwininya? Baginda menjawab; Jangan. Kemudian dia datang lagi untuk kali keduanya dan baginda melarangnya. Apabila dia datang untuk kali ketiga, Rasulullah bersabda kepadanya; Kahwinilah perempuan yang kamu berkenan dan tidak mandul. Sesungguhnya aku berbangga dengan ramainya umatku”.

Dalam talak;

Kita dapati baginda (s.a.w) telah memberi tunjuk ajar kepada Abdullah bin Umar. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa beliau telah mentalak isterinya yang sedang dalam keadaan haid. Umar menceritakan perkara tersebut kepada Rasulullah lalu baginda bersabda; Suruhlah dia rujuk ataupun talaklah dia ketika dalam keadaan suci atau rnengandung.

Dalam riwayat yang lain juga daripada Ibnu Umar bahawa beliau mentalak isterinya yang sedang dalam keadaan haid. Lalu Umar menceritakan perkara tersebut kepada Rasulullah. Baginda (s.a.w.) marah dan bersabda; Dia hendaklah rujuk semula sehinggalah isterinya suci kemudian dia haid kembali dan suci. Sekiranya dia tetap ingin mentalaknya, maka dia hendaklah mentalaknya sebelum disetubuhi. Itulah tempoh waktu sepertimana yang diperintahkan oleh Allah.” Dalam lafaz yang lain disebut; Itulah tempoh waktu yang disuruh oleh Allah kepada sesiapa yang ingin mentalak isterinya.

Dalam menyelesaikan masalah kemiskinan;

Daripada al-Miqdam (r.a) daripada Nabi (s.a.w.), baginda bersabda; “Seseorang tidak memakan makanan yang lebih baik baginya, daripada dia memakan makanan hasil daripada kerjanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud memakan hasil daripada kerjanya sendiri”.
Dalam pendidikan anak-anak;

Daripada Amri bin Shuaib daripada bapanya daripada datuknya, beliau berkata; Rasulullah (s.a.w) bersabda; Suruhlah anak-anak kamu mengerjakan sembahyang ketika berumur tujuh tahun. Pukullah mereka (kerana mencuaikannya) ketika mereka berumar sepuluh tahun dan pisahlah tempat tidur di antara mereka.”

Dalam masalah zihar;

Khaulah binti Sha’labah telah mengadu kepada Rasulullah mengenai suaminya Aus bin Shomit. Khaulah berkata; Wahai Rasulullah, dia memakan hartaku, menghabiskan mudaku, perutku kendur kerananya sehinggalah apabila aku telah tua dan tidak dapat lagi beranak, dia menziharkan aku. Ya Allah, aku mengadu kepada-Mu. Aisyah berkata; Tidak lama selepas itu Jibril menurunkan ayat yang bermaksud; “Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan seorang wanita yang bersoal-jawab denganmu (wahai Muhammad) tentang suaminya.( Seorang lelaki yang mengharamkan isterinya untuk dirinya seperti dia berkata; Kamu ke atasku adalah seperti belakang ibuku. (Mu’jam Lughah Fuqaha - penterjemah).


Dalam berbuat baik kepada kedua ibubapa;

Abdullah bin Amru berkata; Seorang lelaki datang berjumpa Rasulullah ingin berbaiah untuk berhijrah dan dia meninggalkan kedua ibubapanya menangisinya, Baginda (s.a.w.) bersabda kepadanya; Pulanglah kamu menemui keduanya. Gembirakanlah keduanya sebagaimana kamu telah menangiskan mereka berdua. Juga daripada Abdullah bin Amru, beliau berkata; Seorang lelaki datang berjumpa Nabi (s.a.w.) untuk berjihad. Baginda bertanya; “Adakah kedua ibubapa kamu masih hidup? Dia menjawab; Ya. Lalu baginda bersabda; Pada kedua-duanya hendaklah kamu berjihad.”

Dalam galakan melakukan ibadah;

Salim bin Abdullah bin Umar meriwayatkan daripada bapanya bahawa Rasulullah (s.a.w.) bersabda; “Sebaik-baik lelaki ialah Abdullah sekiranya dia sembahyang di waktu malam. Salim berkata; Abdullah selepas itu tidak tidur malam kecuali sedikit”.
Dalam berzikir;

Daripada Abdullah bin Bisr (r.a.) bahawa seorang lelaki berkata; “Wahai Rasulullah, sesungguhnya hukum-hukum syariat telah membebankan aku. Ceritakan kepadaku sesuatu yang dapat aku menguatkan diri dengannya. Baginda menjawab; Sentiasalah membasahi lidahmu dengan zikrullah” .

Dalam berukhuwwah;

Rasulullah (s.a.w.) telah mempersaudarakan di antara muslimin. Perkara ini jelas dapat dilihat selepas hijrah iaitu di antara Muhajirin dan Ansar. Di sini hanya dinyatakan dua contoh yang paling menonjol sahaja iaitu;

Pertama: Rasulullah (s.a.w.) bersabda; “Bersaudaralah kerana Allah di antara dua orang, dua orang. Kemudian baginda memegang tangan Ali bin Abu Talib sambil berkata : Ini adalah saudaraku. Pada ketika itu, Abdul Rahman bin Auf sampai ke Madinah, lalu baginda mempersaudarakannya dengan Saad bin ar-Rabi’ al-Ansari. Maka Saad berkata kepadanya; Wahai saudaraku, aku adalah orang paling kaya di Madinah. Pilihlah setengah daripada hartaku dan ambillah. Aku mempunyai dua orang isteri, lihatlah kedua-duanya dan pilihlah siapa yang paling kamu berkenan supaya aku boleh mentalakkannya. Abdur Rahman menjawab; Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya pada keluarga dan hartamu. Tunjukkan kepadaku pasar.... sehingga akhir kisah.

Kedua: Di dalam peperangan Yarmuk, Ikramah bin Abu Jahal berkata; Sebelum ini aku telah memerangi Rasulullah (s.a.w.) di banyak tempat dan apakah pada hari ini aku akan lari daripada kamu? Kernudian dia menyeru: Siapakah yang akan berbaiah (berjanji setia) untuk mati? Maka bapa saudaranya al-Harith bin Hisyam dan Dhirar bin al-Azur bersama-sama empat ratus orang pemuka muslimin dan tentera penunggang kuda berbaiah dengannya. Mereka berperang sehingga kesemuanya mendapat luka dan Dhirar mati syahid. Ketika mereka hampir mati disebabkan luka yang ditanggung, mereka meminta supaya dibawa air minum. Lalu air minum dibawa kepada mereka. Apabila dibawa kepada salah seorang daripada mereka, dia melihat kepada yang lainnya sambil berkata; Berilah kepadanya. Apabila dibawa kepada orang tersebut, dia melihat kepada yang lainnya sambil berkata; Berilah kepadanya. Mereka saling menyuruh supaya diberikan kepada yang lainnya sehinggalah semuanya mati tanpa ada yang meminumnya. Semoga Allah merahmati mereka semua.

Itulah hasil tunjuk ajar yang diberikan oleh Rasulullah (s.a.w.), persaudaraan yang dijalinkan dan seruan baginda kepada mengutamakan saudara semuslim melebihi daripada din sendiri (ithar).

Dalam berahhlak mulia;

Baginda telab menasihati seorang lelaki dengan katanya; Jangan marah. Jawapan ini adalah terlalu ringkas tetapi pada hakikatnya mengandungi pengertian yang mendalam.

Dalam bertakaful;

Rasulullah (s.a.w.) memberi tunjuk ajar dan menggalakkan supaya menanggung anak yatim, bertakaful di antara seorang dengan saudara muslimnya dan jiran dengan jirannya. Banyak hadis yang menceritakan perkara ini dan telah masyhur. Bukalah kitab-kitab hadis yang menyebutnya.

Amatlah layak bagi kita untuk mengambil contoh teladan daripada Rasulullah yang merupakan murabbi pertama dan contoh yang baik.

Tiada ulasan:

Site Meter

Web Counter

Diskusi Santai


Ukhuwwah.Com

Bacalah dengan mata hati

Pesan seorang wali Allah bernama Sayid Ahmad al-Badawi r.a: Seseorang yang benar-benar dalam syariat ada 12 belas tandanya : 1) Benar-benar kenali Allah 2)Benar-benar jaga perintah Allah 3)Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah saw 4)Selalu berwudhu' 5)Redha menerima qadha dan qadar Allah 6)Yakin dengan janji Allah 7)Putus harapan dari semua apa yang di tangan makhluk 8)Tabah dan sabar menanggung derita dan gangguan 9)Rajin dalam beribadah 10)Kasih dan sayang kepada semua makhluk Allah 11)Tawadhu kepada yang lebih tua atau muda 12)Sedar syaitan musuh utama

Globetrackr

Histats.com

Mengenai Saya

Your attitude determine your altitude